اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1396/10/21 اطلاعیه تمدید تقاضای خوابگاه نیمسال دوم 97-96
1396/10/3 اطلاعیه ثبت نام خوابگاه نیمسال دوم 97-96
1396/8/3 اطلاعیه نحوه استرداد مبلغ ودیعه که به اشتباه به حساب معاونت دانشجویی دانشگاه تهران واریز شده است
1396/4/24 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم مهر نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
1396/2/21 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم تابستان 96
1395/9/14 ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم دوم 96-95
1395/4/22 وام های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95
1394/4/31 فرصت مطالعاتی دانشجویان ساکن خوابگاه متاهلین پردیس
1394/4/10 استفاده از فرصت مطالعاتی
1394/4/8 هزینه ترم تابستان 94
1394/3/16 بیمه سلامت همگانی ( رایگان )
1394/3/5 اتاق های نمونه خوابگاه های پردیس به مناسبت هفته خوابگاه ها
1394/3/2 تردد دانشجو به خوابگاه و پذیرش مهمان
1394/3/1 اسکان تابستان 1394 در خوابگاه های پردیس