«لیست اخبار»


1396/4/24
ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم مهر نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن درخوابگاه های پردیس

باستحضاردانشجویان محترم می رساند ثبت نام خوابگاه واتاق دانشجویان درترم مهر ( نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ) از روز شنبه مورخ 24/4/96لغایت 28/6/96 از طریق سامانه خوابگاه ، امکان پذیرمی باشد. لذا دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه می توانند دراین بازه اتاق و خوابگاه خود را تعیین و نسبت به هم اتاقی نیز در این بازه اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویانی که برای اتاق و خوابگاه در ترم تابستان در این بازه اقدام ننمایند بعنوان انصراف از خوابگاه تلقی خواهند شد.

آدرس سامانه خوابگاه : http://canmeal.ut.ac.ir/ESKAN/Page/Public/Default.aspx