«لیست اخبار»


1395/9/14
ثبت نام و تعیین اتاق و خوابگاه در ترم دوم 96-95

قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن درخوابگاه های پردیس

باستحضاردانشجویان محترم می رساند ثبت نام خوابگاه واتاق دانشجویان درترم دوم (نیمسال دوم سال تحصیلی 96-  95 ) از روز یکشنبه مورخ 28/9/95 لغایت 18/10/95 برای آخرین بار تمدید واز طریق سامانه خوابگاه ، امکان پذیرمی باشد. لذا دانشجویان محترم با مراجعه به سامانه می توانند دراین بازه اتاق و خوابگاه خود را تعیین و نسبت به هم اتاقی نیز در این بازه اقدام نمایند. بدیهی است دانشجویانی که برای اتاق و خوابگاه در ترم دوم در این  بازه اقدام ننمایند بعنوان انصراف از خوابگاه تلقی خواهند شد.

آدرس سامانه خوابگاه : http://canmeal.ut.ac.ir/ESKAN/Page/Public/Default.aspx