نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: خوابگاه 2 پسران
کد: 120
آدرس:
تصویر:
جنسیت خوابگاه: مرد
وضعیت متاهلی خوابگاه: هردو
وضعیت: مسدود