نمایش اطلاعات خوابگاه
«لیست خوابگاه‌ها» |  «لیست طبقات خوابگاه»
نام: خوابگاه متاهلین
کد: 45
آدرس:
تصویر:
جنسیت خوابگاه: نامشخص
وضعیت متاهلی خوابگاه: متاهل
وضعیت: فعال